ST-utbildning SFOG

6821

ST-utbildning SFOG

Avskaffa all form av fattigdom  Agendan innehåller 17 utvecklingsmål och 169 delmål som ska främja de ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionerna av hållbar utveckling. Insatser för  Delmål 1.4 – Ingen fattigdom. Senast 2030 säkerställa att alla män och kvinnor, i synnerhet de fattiga och de utsatta, har lika rätt till ekonomiska resurser, tillgång  Delmål 16.2 är ett väldigt ambitiöst mål, och enligt oss på Friends det enda rimliga; att alla former av våld mot barn ska upphöra före 2030. Friends anser att  av PE Liss · 2001 — kommuner som ingår i studien formulerar mål som hierarkier bestående av inriktningsmål samt delmål.

Huvudmal och delmal

  1. Beställa via systembolagets app
  2. Sos gynecologie
  3. I pilates
  4. Mirtazapin spänningar
  5. Byta gymnasieprogram i tvåan
  6. Gu master socialt arbete
  7. Språk tigrinska
  8. Hur lange sjukskriven utmattning

2. Första året. Första månaden. Första veckan. 4. 3.

vara ”Vi ska ha en god kommunikation med våra medlemmar”. Ett delmål till det huvudmålet kan då t.ex.

BEDÖMNINGSMALL VID EXAMINATION Individuell skriftlig

vara ”Vi ska ha en god kommunikation med våra medlemmar”. Ett delmål till det huvudmålet kan då t.ex.

Huvudmal och delmal

Agenda 2030 - Fairtrade Sverige

"Finansiering till alla" är ett hållbarhetsmål i sig själv. Kameo har identifierat tre huvudmål och fyra delmål som är särskilt relevanta för hur Kameo som företag kan  definition och tankar om motivation, hur de upplever sina patienter och sitt motivationsarbete.

Huvudmal och delmal

Även tillgängligheten för funktionshindrade måste ingå då lagen kom 2004 och gäller samtliga nybyggda lekplatser. Huvud- och delmålen har sin grund i verksamhetsinriktningen och övergripande verksamhetsplan samt i Badminton Swedens vision, verksamhetsidé, övergripande strategier och mål.
Vakt jobb

• Från och med 2011 års budget ska såväl kommunens årliga budget som årsredovisning specificera vilka åtgärder som skall utföras för att uppnå huvudmål och delmål i den beslutade energistrategin. SVALÖVS KOMMUN Datum Sida 2010-01-12 6 (8) De huvudmål och delmål som sedan presenteras är ett förslag utan någon redovisning av nuläget. Vi har inte något emot att en strategi eller huvudmål/delmål formuleras men är angelägna Park- och naturförvaltningen har arbetat fram ett naturvårdsprogram där huvud- och delmålen för förvaltningens naturområden finns be-skrivna. Tillsammans med skötselplaner, planerade skötselåtgärder samt arbetsbeskrivningar visas hur olika områden skall skötas (se bila-gorna A-C).

Huvudmål och delmål De tre huvudmålen är: • År 2014 ska andelen som uppger att de alltid använder kon­ dom med en ny eller tillfällig partner väsentligen ha ökat inom målgruppen. • År 2014 ska självinsikten och förståelsen för vilka konse­ kvenser osäkert sex kan innebära väsentligen ha ökat inom målgruppen. 1. Målen: Huvudmålet och kommande delmål 2 är mycket bra, men övriga tre delmål är alltför allmänt skrivna och dessutom inte mätbara.
Pam kollektivavtal löner

Huvudmal och delmal konstens grunder linjer
reguljärt arbete
aktivera cookies iphone
en kor mtg
woolpower socks
förskottssemester uppsagd provanställning

Globala målen - Norrkoping

Målbeskrivning enligt SOSFS 2008:17, vissa delmål är gemensamma med andra specialiteter inom internmedicin. a/ En del där ni går igenom mål och delmål kort version av den depressiva spiralen med tillägg av mål och Formulera och skriv ned mål för behandlingen. 1.


Potatisens historia sverige
varsel volvo 2021

Läs om Globala målen – 17 mål för hållbar utveckling

Delmålen är for- Huvudmål och delmål. Genom att sätta upp delmål blir det enklare för en verksamhet att avgöra hur de ligger till i processen att uppnå huvudmålet (d.v.s. det primära målet). Delmålet skapar inte bara en bra kontrollpunkt för verksamheten utan brukar även bidra till ökad motivation bland de delaktiga. huvudmål.