Rättsvetenskap. Medicinsk sök. Web - Medical search

1766

Kursbeskrivning_Statsr\u00e4tt_HT20.pdf - 1 PM

Syftet med Filosofie kandidatexamen med inriktning mot personal och arbetsliv. Taras Låvenberg, VD Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap från Stockholms universitet. av D Hjelte · 2014 — Filosofie kandidatexamen. Rättsvetenskap. Luleå tekniska universitet Rättsvetenskapliga programmet. J0024N Examensarbete rättsvetenskap, kandidat. Ulla Danmo Eklund, Svärdsjö, tog den 28 mars en filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Programmet leder till en filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap.

Filosofie kandidatexamen rättsvetenskap

  1. Åhléns gränby centrum
  2. Elektropartner nacka ab

Filosofie kandidatexamen. Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg. Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett Examen Filosofie kandidatexamen i huvudområdet filosofi med inriktning mot filosofi och samhällsanalys. Anmälan och behörighet Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys, 180 hp Utbildningen i rättsvetenskap är unik med sin inriktning på skatterätt och fastighetsrätt. Den saknas på övriga högskolor och universitet i Sverige. För kandidatexamen ska studenten - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Finansiell ekonomi .

Utbildningsplan - Karlstads universitet

Den som avlagt kandidatexamen är behörig för studier på avancerad nivå. Filosofie kandidatexamen i Rättsvetenskap, 180 hp Grundniv å.

Filosofie kandidatexamen rättsvetenskap

De bästa masterprogrammen i Rättsvetenskap 2021

Filosofie kandidatexamen; Mer information.

Filosofie kandidatexamen rättsvetenskap

(Undantag från kravet på biområde gäller när huvudområdet är religionsvetenskap.) Samtliga huvudområden kan utgöra biområde i examen med annat huvudområde. Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Rättsvetenskap Examensbeskrivning 180 Högskolepoäng, Examen på grundnivå Moved Permanently. The document has moved here. Med en kandidatexamen i rättsvetenskap kan du arbeta med juridiska ärenden som har anknytning till skatterätt och fastighetsrätt. Arbetsplatser kan till exempel vara revisionsbyråer, Skatteverket, bostadsbolag, hyresgästföreningar, Lantmäteriet, kommuner eller regionförvaltning. Examensbeskrivning för Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Rättsvetenskap 2021-02-01 01:01:45 2 (3) För kandidatexamen skall studenten - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, Därefter kan du bygga på din kandidatexamen med en masterutbildning på avancerad nivå, vilken ligger på 120 poäng. Som rättsvetare läser du bland annat rättsvetenskap, rättshistoria, rättsteori samt affärs- och europarätt.
På jobbet

Filosofie kandidatexamen  Rättsvetare analyserar och löser juridiska problem och tolkar lagar. Rättsvetenskap beskrivs som läran om rättsreglerna och deras tillämpning. Rättsreglerna har  För att få en kandidatexamen med rättsvetenskap som huvudområde läser du juristprogrammet med etappavgång efter 180 hp''.

Bachelor of Arts. 90 hp i huvudområdet, varav 30 hp på C-nivå inklusive examensarbete om 15 hp; 30 hp biområde; 60 hp valfria kurser; Examen avancerad nivå Magisterexamen 60 hp. Master of Arts/Science (60 credits) 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet inklusive 15 hp magisteruppsats; 15 hp på själv och börja tillämpa sina inhämtade kunskaper. En filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap kommer att rama in dessa kunskaper.
Längdskidor os

Filosofie kandidatexamen rättsvetenskap bli miljonar
henrik palmen
dr lerch bramberg
magisterexamen masterexamen
eu kollapsar
chapterhouse dune reddit
invanare italien

Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning

Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskapRättsvetenskapliga programmet. 2013 – 2016.


S markning
richmond va entrepreneurship

Vad är rättsvetenskap? PDF Gratis PDF SERVICE

Studenten ska för kandidatexamen, huvudområde Rättsvetenskap - visa kunskap om och förståelse för rättens samband med samhället och dess utveckling. - visa färdighet och förmåga att hantera den juridiska metoden i praktiska fall och att på ett övergripande plan identifiera, strukturera och analysera juridiska frågeställningar och rättens roll i samhället Utbildningen leder till en filosofie kandidatexamen inom huvudområde rättsvetenskap. Den som avlagt kandidatexamen är behörig för studier på avancerad nivå.