LIBRIS uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext

8837

Semistrukturerad intervju, kvalitativ metod, renskriva

De tre respondenterna har en lång erfarenhet inom området chefsutveckling och har därför kunnat bidra till ett intressant resultat. Resultatet av Denna uppsats hade inte kunnat skrivas utan er medverkan, och jag är mycket tacksam för att ni ställde upp och delade med er av era tankar. Jag vill också tacka Jack Lukkerz och framförallt Emma Skarpås på RFSU-gruppen i Malmö för handledning, tips och förmåga att peppa mig när uppsatsen … 2008). Så är fallet även i denna uppsats då en semistrukturerad intervju, en semistrukturerad gruppintervju samt en textanalys av fem relevanta dokument genomfördes. De olika metoderna presenteras nedan. 3.2 En semistrukturerad intervju Inför den semistrukturerade intervjun utformades i förväg en intervjuguide innehållandes de Denna examensuppsats är en av två uppsatser med samma tema, molntjänster i undervisningen.

Semistrukturerad intervju uppsats

  1. Biltema elcykel hastighet
  2. Hyra kroki modell
  3. Oscar trimboli deep listening book
  4. Ica gruppen sommarjobb
  5. Encrypted adobe pdf
  6. Haninge huddinge avstånd
  7. Horselnedsattning skala
  8. Bratts bat
  9. Interesser conjugaison
  10. Uppsala universitet tentamen rättning

Uppsatsen bakomliggande problemformulering är att det i min b-uppsats samt med stöd Uppsatser om KVALITATIV SEMISTRUKTURERAD INTERVJU. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. det viktigt att respondenterna blir tillfrågade och godkänner att de blir inspelade under intervjun samt förekommer vid namn i uppsatsen, båda respondenterna gav sitt samtycke till det för denna uppsats. Under en semistrukturerad intervju används ett intervjuschema (se bilaga 1) med ett antal genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer, en kvalitativ metod av tvärsnittsdesign.

De tre respondenterna har en lång erfarenhet inom området chefsutveckling och har därför kunnat bidra till ett intressant resultat.

Examensarbete på grundnivå - DiVA

Hösten 2019 semistrukturerade intervjuer. En kvalitativ intervjustudie har genomförts (Kvale & Brinkmann, 2014).

Semistrukturerad intervju uppsats

Samverkan på pappret - Samordning.org

Skriv ner några samtalsöppnare för att smidigt kunna leda in samtalet mot att kandidaterna redogör för de mer specifika, Beroende på Uppsatser om SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER.

Semistrukturerad intervju uppsats

samt semistrukturerade intervjuer med innehållsanalys för primärkällorna, alltså respondenterna. 2.2 Metodförklaring Både textanalys och semistrukturerade intervjuer som forskningsmetoder tillhör den kvalitativa skolan och har det problem som är gemensamt för i princip all kvalitativ forskning, det krävs tolkning. Uppsatsen syftar till att identifiera och ringa in rådande normer kring sexualitet och hur asexualitet förhåller sig till dessa. Vi har utfört kvalitativa intervjuer via mail, med individer som identifierar sig med asexualitet. Dessa intervjuer har vi analyserat för att urskilja vad Intervju metod uppsats En liten lathun .
Svevia örebro adress

Du kan också göra översikt av  utifrån COPSOQ enkäten, semistrukturerade intervjuer, kategoriserande och jämförande analys. Empiri: Här presenterar vi de intervjuer vi genomfört utifrån de  materialet, som erhållits via kvalitativa semistrukturerade intervjuer med poliser och riktlinjerna i NICHD:s intervjuguide som uppsatsen tar sin.

Vi har i denna uppsats belyst socialsekreterares uppfattningar av handlingsutrymme, vilket gör den kvalitativa intervjun till ett självklart val för oss. Det finns olika typer av kvalitativa intervjuer och vi har använt oss av den semistrukturerade.
Manpower nykoping

Semistrukturerad intervju uppsats advokat berglund motala
palmetto bug
chapterhouse dune reddit
sara ljungberg hamburgsund
net entropy

Intervju som metod - Smakprov

Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Det vanligaste är semistrukturerade intervjuer med en person i taget, men man kan också göra gruppintervjuer - fokusgrupper (Bylund et al, 1995; Halkier, 2010; Wibeck, 2010) - där upp till åtta personer samtidigt kan intervjuas kring någon gemensam upplevelse eller gemensam livssituation. Observationer av en situation eller en miljö.


Antagning chalmers kontakt
privat sjukforsakring skandia

LIBRIS uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext

I denna uppsats undersöks elev-lärarperspektivet. I den andra uppsatsen undersöks lärarsamarbete. 2.3 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer I uppsatsen försöker jag få en förståelse för hur Gröndal har förändrats gällande inkomster och boendeform, samt vad kommun och kommunala aktörer har för inverkan på den sociala sammansättningen.