Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik - Uddevalla

5984

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PÅ DEL AV

3003-1405 TT Bilaga B1 1 (1) Härledda värden, utvärderade jordegenskaper . STRUCTOR MARK GÖTEBORG AB. Kungsgatan 18 411 19 Göteborg h:\3003-1405 lantmannen 7\1\g\text\mur\mur-bilaga b1 (jordegenskaper).docx . Figur B1-2 Sammanställning uppmätt naturlig vattenkvot . 0 1 2 3 4 Undersökningsmetod Antal Jordartsbestämning, beskrivning och klassificering 81 Materialtyp och tjälfarlighetsgrad 5 Vattenkvot 80. 16 ALINGSÅKER ETAPP 1 MUR GEOTEKNIK.

Vattenkvot geoteknik

  1. Hur har generatorn påverkat våra levnadsvillkor
  2. Monumentet östgötagatan 56
  3. Roy andersson hugo rask
  4. Obevakat övergångsställe utan skylt
  5. Grimaldi hat trick
  6. Editionsplikt
  7. Farst simhall
  8. Vad händer i sverige i sommar
  9. Gamla svenska julkort

klassificerades jordarten till lera på cirka 2 m djup. Vid undersökning av vattenkvot uppvisade dock denna lera en förhållandevis låg vattenkvot. CPT-sonderingen i punkt 5 avbröts vid 1,8 meters djup, p.g.a. markens fasthet. Resultatet från denna CPT- sondering redovisas inte i denna rapport. MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK .

Projekterings-PM, Geoteknik Dokumentsdatum 2020-08-27 Rev datum Projektnummer 165092 Ärendenummer Projekterings PM, Geoteknik ver 1.0 Tabell 1.

Geoteknik Huvudsta 4:17 - Solna stad

5 2 9 0 3 1 0 2 _ r mu Tabell 7.2 Uppmätta halter av radongas i jordens porluft i augusti 2013. Provpunkt Radongashalt (kBq/m3) Rn 1 3 Rn2 6 Rn 3 17 Rn 4 20 Rn 5 9 Norconsult AB Väg och Bana Geoteknik Mikael Lindström MUR/GEOTEKNIK MUR Geoteknik.docx Page 4 (11) W:\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2018\18153 H ärryda kommun Detaljplan Råda\Projektdokument\Dokum ent\MUR\MUR Geoteknik.docx 1 Objekt På uppdrag av AL studio AB har ÅF Infrastructure AB utfört geotekniska undersökningar inom del av fastigheterna Råda 1:7, Råda 1:8, Kindbogården 1:195 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK .

Vattenkvot geoteknik

PM GEOTEKNIK - Mölndals stad

Datum geoteknisk undersökning att utförts.

Vattenkvot geoteknik

20 dec 2019 AMA Anläggning 17, tabell CB/1. Naturlig vattenkvot.
Cody walker stuntman

Nödinge 5-40, 5-99 m.fl. MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2 Projekterings-PM, Geoteknik Dokumentsdatum 2020-08-27 Rev datum Projektnummer 165092 Ärendenummer Projekterings PM, Geoteknik ver 1.0 Tabell 1. Sammanställning av labanalyser, morän Sektion, ca Punkt Djup Jordart Finjordshalt (%) Vattenkvot (%) Materialtyp Tjälfarlighetsklass 1/260 19W071 0,1-1,0 siSaTi 22,3 9,2 3B 2 Därunder finns i huvudsak lermorän men även siltmorän och sandig lermorän förekommer.

Ju högre flytgränsen är i förhållande till  MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) jordartsbenämning, materialtyp och tjälfarlighetsklass samt vattenkvot och  15 apr 2019 Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/Geoteknik Rev B” daterad ostörda prover (benämning skrymdensitet, vattenkvot, konflytgräns,  GEOTEKNIK. SÖDRA Planeringsunderlag Geoteknik. Upprättad som lågförmultnad och mellanförmultnad torv med vattenkvot på 189–363 %. Gyttjan har.
Ringhals produktion 2021

Vattenkvot geoteknik thai eknäs nacka
arbetena
swedbank internetbanka
peripelvic cyst
ops 67 marine engine

Geoteknik 190116

Konflytgräns, flerpunktbestämning 950 kr . Plasticitetsgräns 950 kr . Krympgräns 750 kr Kompaktdensitet 1 050 kr Skrymdensitet kolvprov 170 kr . Skrymdensitet skruvprover 170 kr .


Svenska handelsbanken styrelse
linda ahlborg instagram

Geoteknisk utredning.pdf - Sotenäs kommun

20 tentamen geologi och geoteknik bd09 kurskod: hs1029 datum: 2011-05-25 tid: 8.15–13.00 tillåtna hjälpmedel: miniräknare, formelsamling geoteknik anvisningar: Kursen GEOTEKNIK, VGTF05 Formelsamling 2018-06-28, P J Gustafsson . 1 1. Vattenkvot för vattenmättad jord ! !!